Photo for Whitchurch Cycling Club
Cardiff - Caerdydd

Established - 08/04/2018

  • Members 38
  • Availability

    All

  • Group type Everyone
  • Avg. distance (miles) 18.5
  • Avg. duration (hours) 2:05
  • Bike types All bike types

Whitchurch Cycling Club was established in June 2016 with the aim of encouraging families to enjoy cycling together. Under the umbrella of the Whitchurch Rugby Sports and Social Club hub for Sports in North Cardiff, we are a friendly club, focussing on inclusivity. We aim for our members to experience as broad a variety of cycling disciplines as possible no matter what their age or ability. In addition to our established 'Go-Ride' coaching sessions and family sessions we now have a group of Club Road Rides and Social Rides for adult members of the club going out regularly. Our members range from age 3 to 50+ and we have a busy calendar of events throughout the year ranging from coached sessions and rides to fun social events both on and off the bike. If you wish to make your cycling a little more competitive we also run sessions training towards Cyclocross, Mountain Bike Cross Country, Grass Track and Freewheel Closed Circuit racing. Sefydlwyd Clwb Beicio'r Eglwys Newydd ym 2016 gyda'r nod o annog teuluoedd i fwynhau beicio gyda'i gilydd. O dan ymbarél canolbwynt Chwaraeon a Chymdeithas Rygbi'r Eglwys Newydd ar gyfer Chwaraeon yng Ngogledd Caerdydd, rydym yn glwb cyfeillgar, gan ganolbwyntio ar gynhwysiant. Ein nod yw i'n haelodau brofi amrywiaeth eang o ddisgyblaethau beicio â phosibl waeth beth yw eu hoedran neu eu gallu. Yn ogystal â'n sesiynau hyfforddi 'Go-Ride' sefydledig ar fore Sadwrn a sesiynau Beicio Mynydd nosweithiau Mercher yng Nghastell Coch a sesiynau teulu, mae gennym grŵp o Clubau Rides a Rhesymau Cymdeithasol i oedolion sy'n aelodau o'r clwb yn mynd allan yn rheolaidd. Mae ein haelodau'n amrywio o bob oedran ac mae gennym ni galendr o ddigwyddiadau prysur trwy gydol y flwyddyn, yn amrywio o sesiynau a theithiau hyfforddedig i ddigwyddiadau cymdeithasol hwyliog ar ac oddi ar y beic. Os hoffech chi wneud eich beicio yn fwy cystadleuol, rydym hefyd yn cynnal hyfforddiant sesiynau tuag at Cyclocross, Cross Country Beic, Trac Glaswellt a Rasio Cylchdaith Cae Rhydd.

Rides

Group currently has no future rides

Past rides

Title Date and time Location Rating
Club Road Ride Whitchurch Cycl... Saturday 5th January 2019 9:30am CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Turbo Tuesday by Whitchurch Cy... Tuesday 6th November 2018 6:31pm CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Turbo Tuesday by Whitchurch Cy... Tuesday 6th November 2018 6:30pm CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Turbo Tuesdays Tuesday 30th October 2018 6:30pm CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Wednesday Wander with the Whit... Wednesday 24th October 2018 1:00pm CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Turbo Tuesdays Tuesday 23rd October 2018 6:30pm CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Sunday hangover buster to the... Sunday 21st October 2018 10:00am CF14 2TH 0 stars Full details

You must be logged in to book onto ride

Conversation

To view this conversation